GEOPARK PÅ JOMFRULAND

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark jobber i første rekke med formidling av vår fantastiske naturhistorie.

Geoparken

Berggrunnen i geoparkens åtte kommuner forteller en 1500 millioner år lang historie som er nært knyttet til bosetting, industri og kulturhistorie. 

I Kragerø finner vi den eldste geologien og her på Jomfruland kan vi vandre på svaberg av gneiser fra jordas urtid på «utsida». Men mest av alt er Jomfruland et geologisk minnesmerke fra slutten av siste istid, med sine mektige rullesteinstrender med steiner som er fraktet med is fra store deler av Sørøst Norge.